รายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษา

ปรึกษาจัดฟัน (Orthodontic consultation)

พิมพ์ปาก,ถ่ายรูป (Orthodontic records)

จัดฟันแบบธรรมดา (Edgewise appliance)

จัดฟันแบบ Damon (Damon appliance)

จัดฟันแบบ (Fastbraces appliance)

หมุดดึงฟัน (Screw)

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

อุดฟัน (Filling)

อุดปิดช่องห่าง (Diastema closure)

ถอนฟันธรรมดา (Simple extraction)

ผ่าฟันคุด (Surgical Impaction)

ฟันปลอมถอดได้(Removable denture)

ครอบฟันติดแน่น ( Crown)

เดือยฟัน (Pin)

เคลือบหลุมร่องฟัน ( Sealant)

อุดหลุมร่องฟัน (PRR)

เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride)

รักษารากฟันน้ำนม (Pulpectomy)

ครอบฟันน้ำนม (Stainless steel Crown)

ขูดหินปูน (Scaling)

เกลารากฟัน (Root planning)

ศัลยกรรมปริทันต์ (Periodontal surgery)

ฟอกสีฟันที่บ้าน (น้ำยา 2 หลอด)

ฟอกสีฟันที่คลินิก (Office bleaching)

เคลือบฟัน (Ceramic Veneer)

รักษารากฟัน (RCT)

เอ็กซ์เรย์ (X-ray) ฟิล์มเล็ก

ไม่มีค่าใช้จ่าย/Free

1,000 บาท

30,000–50,000 บาท

60,000-80,000 บาท

60,000-80,000 บาท

3,000-5,000 บาท

2,500 บาท/ชิ้น

600-1,600 บาท

1,500-2,000 บาท

600-1,000 บาท

1,500-4,000 บาท

ซี่แรก 2,000-8,000 บาท ซี่ต่อไป 500 บาท/ซี่

7,000-18,000 บาท

3,000 บาท

400 บาท

600 บาท

400 บาท

1,500-2,000 บาท

2,000 บาท

600-1,000 บาท

500 บาท/ซี่ 2,500 บาท/ด้าน

3,000 บาทขึ้นไป

3,500 บาท

6,500 บาท

8,000-10,000 บาท/ซี่

4,000-9,000 บาท (ไม่รวม X-Ray)

150 บาท

การจัดฟันแบบฟาสท์เบรส
ข้อดีในการจัดฟันแบบฟาสท์เบรส เป็นเทคโนโลยีจากอเมริกา

1. ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันสั้นมากเพียง 3 เดือน-1 ปี เพราะเครื่องมือทั่วไปจะเคลื่อนตัวฟันไปก่อนในช่วงปีแรก แล้วจึงเคลื่อนรากฟันในปีที่สอง ทำให้ใข้เวลานาน แต่ฟาสท์เบรสจะเคลื่อนทั้งตัวฟันและรากฟันไปพร้อมๆกัน ทำให้จัดฟันเสร็จอย่างรวดเร็ว
2. ไม่ต้องถอนฟัน
3. เจ็บน้อยมาก เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดฟันทั่วไป ด้วยการออกแบบเครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษ
4. ลดโอกาสการเกิดรากฟันละลาย
5. ลดโอกาสในการผ่าตัดขากรรไกรได้ในบางเคส
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 65,000-75,000
การจัดฟันแบบดามอน
ข้อดีในการจัดฟันแบบดามอน

1. ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อย ปรับลวดทุกๆ 6-10 สัปดาห์
2. เจ็บน้อยกว่าเครื่องมือจัดฟันทั่วไป
3. ลดโอกาสการถอนฟัน
4. ใช้ระยะเวลาการจัดฟันน้อยกว่า
5. ลดโอกาสในการผ่าตัดขากรรไกรได้ในบางเคส
รวมค่าใช้จ่าย 65,000-75,000 บาท